Akceleracja metody elementów skończonych przy użyciu procesora graficznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Akceleracja metody elementów skończonych przy użyciu procesora graficznego

Abstrakt

Artykuł przedstawia rezultaty akceleracji obliczeń metody elementów skończonych z użyciem procesora graficznego. Dzięki zastosowaniu masowo zrównoleglonych obliczeń na procesorze graficznym dwóch najbardziej kosztownych obliczeniowo etapów generacji macierzy współczynników i rozwiązywania układu równań przy użyciu metody gradientów sprzężonych z wielopoziomowym prekondycjonerem o schemacie V udało się pięciokrotnie skrócić czas symulacji metody elementów skończonych.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Adam Dziekoński, Adam Lamęcki, Michał Mrozowski. (2016). Akceleracja metody elementów skończonych przy użyciu procesora graficznego, (9), 12-15. https://doi.org/10.15199/48.2016.09.03

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 12 - 15,
ISSN: 0033-2097
ISSN:
0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Dziekoński A., Lamęcki A., Mrozowski M.: Akceleracja metody elementów skończonych przy użyciu procesora graficznego// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 9 (2016), s.12-15

wyświetlono 23 razy

Meta Tagi