Akcelerator transformacji DCT do kompresji obrazu w sensorach wizyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Akcelerator transformacji DCT do kompresji obrazu w sensorach wizyjnych

Abstrakt

W komunikacie przedstawiono konfigurowalny cyfrowyakcelerator transformacji DCT przeznaczony dla enkodera wideo standardu H.264. Akcelerator realizuje także odwrotnątransformacjęDCT oraz kwantyzację i dekwantyzację. Akcelerator początkowo zaimplementowano w układzie FPGA. Został on pomyślnie zweryfikowany, a następnie zaimplementowany w układzie ASIC w technologiiUMC 90 nm. Szczegółowe wyniki testów akceleratora ASIC zostały porównane zinnymi dostępnymi w literaturze. Funkcjonalność akceleratora została szczegółowo opisana w komunikacie. System testujący został zoptymalizowany do współpracy z programem x.264 pracującym pod kontroląsystemu Linux i jest przeznaczony do sprzętowego wspierania kompresji wideo w standardzie HD. Ze względu na niewielki pobór mocy oraz małąpowierzchnię rdzenia opisany akcelerator może łatwo zostaćzintegrowany z sensorem wizyjnym.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI, MATERIAŁY KONFERENCJI strony 652 - 657
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kłosowski M., Pankiewicz B., Wójcikowski M.: Akcelerator transformacji DCT do kompresji obrazu w sensorach wizyjnych// XIV KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI, MATERIAŁY KONFERENCJI/ Koszalin: Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2015, s.652-657
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2015.09.25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi