Akrydyny jako związki aktywne przeciwnowotworowo = Acridines as antitumor drugs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Akrydyny jako związki aktywne przeciwnowotworowo = Acridines as antitumor drugs

Abstrakt

Akrydyny należą do grupy policyklicznych związków heteroaromatycznych. Wykazują szeroki zakres aktywności biologicznej obejmujący aktywność przeciwpierwotniakową, przeciwbakteryjną,przeciwwirusową i przeciwnowotworową. Pochodne akrydyny o działaniu przeciwnowotworowym wykazują zróżnicowany mechanizm działania na poziomie molekularnym. Z uzyskanych dotychczas danych wynika, że jednym z podstawowych etapów działania jest tworzenie fizykochemicznych kompleksów z DNA. Wśród pochodnych akrydyny o aktywności przeciwnowotworowej wyróżnić można pięć podstawowych klas związków: nitroakrydyny, 9-anilinoakrydyny, pirazoloakrydyny, imidazoakrydony oraz triazoloakrydony. Związki z poszczególnych klasróżnią się zarówno mechanizmem działania jak i zakresem aktywności przeciwnowotworowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej nr 65, strony 263 - 269,
ISSN: 0032-5449
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Dopierała A., Wrosz P., Mazerski J.: Akrydyny jako związki aktywne przeciwnowotworowo = Acridines as antitumor drugs// Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. -Vol. 65, (2011), s.263-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi