Aktualne trendy w zakresie certyfikacji normatywnych systemów zarządzania w branży spożywczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktualne trendy w zakresie certyfikacji normatywnych systemów zarządzania w branży spożywczej

Abstrakt

W opracowaniu omówiono aktualne trendy dotyczące certyfikacji systemu zarządzania jakością w sektorze rolno-spożywczym. Na podstawie danych uzyskanych z dużej, renomowanej jednostki certyfikującej przedstawiono analizę porównawczą dotyczącą liczby wydanych certyfikatów dla ogólnych systemów zarządzania oraz dla systemów branżowych dedykowanych sektorowi rolno-spożywczemu w odniesieniu do przedsiębiorstw różnych wielkości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : JAKOŚĆ JAKO CZYNNIK SUKCESU W NOWEJ GOSPODARCE strony 213 - 220
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Brodnicka E.: Aktualne trendy w zakresie certyfikacji normatywnych systemów zarządzania w branży spożywczej // W : JAKOŚĆ JAKO CZYNNIK SUKCESU W NOWEJ GOSPODARCE/ ed. E. SKRZYPEK LUBLIN: KATEDRA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WIEDZĄ WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2014, s.213-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi