Aktualność "Sporu o istnienie świata" Romana Ingardena w świetle współczesnych mu stanowisk filozoficznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktualność "Sporu o istnienie świata" Romana Ingardena w świetle współczesnych mu stanowisk filozoficznych

Abstrakt

Paradoksalnie Ingarden nie jest w stanie wykazać, że świat realny istnieje w pewnym zasadniczym sensie „istnienia”, bo przyjmuje taki sam jak Husserl egologiczny, przeżyciowy model czystej świadomości i sam podążając za Husserlem przyjmuje istnienie dwóch dziedzin przedmiotów indywidualnych: dziedzinę czystej świadomości (rozumianej po husserlowsku jako strumień przeżyć) i dziedzinę świata realnego za punkt wyjścia swoich rozważań. Świadomość pojmowana jest tutaj jako zbiór aktów, a nie treści. Świadomość jest jednak(co dobrze pokazał w neokantyźmie Natorp, a w obrębie fenomenologii Sartre) pierwotnością, w której konstytuuje się z jednej strony świat a drugiej strony realny podmiot, sama więc nie może być utożsamiana z podmiotem Sama niczego nie konstytuuje, ale jest miejscem, w którym widzimy samą konstytucję Świadomość tak pojęta nie zawiera przeżycia świata, ale jest bezpośrednio przy bycie. To, że posiadamy przeżycie świata jest dopiero wtórnie przez już ukonstytuowany w pierwotnej świadomości podmiot domniemane. Dzielone wspólnie z Husserlem kartezjańskie założenia w połączeniu z przejętym z empiryzmu brytyjskiego modelem poznania: „treść wrażeniowa – jej intencjonalne ujęcie” oraz w połączeniu z tym, co określam „metafizyką ciała stałego” są powodem fiaska projektu Ingardena. Odsłaniane są zarazem te momenty filozofii Ingardena, które rzeczywiście prowadzą w stronę realizmu.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Filozoficzny Nowa Seria strony 191 - 204,
ISSN: 1230-1493
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Lisak A.: Aktualność "Sporu o istnienie świata" Romana Ingardena w świetle współczesnych mu stanowisk filozoficznych// Przegląd Filozoficzny Nowa Seria -,iss. 4(116) (2020), s.191-204
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.24425/pfns.2020.135070
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi