AKTUALNY STAN PRAWNY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UCIĄŻLIWOŚCIOM ZAPACHOWYM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

AKTUALNY STAN PRAWNY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UCIĄŻLIWOŚCIOM ZAPACHOWYM

Abstrakt

W Polsce w ostatnich latach rośnie liczba skarg zgłaszanych organom Inspekcji Ochrony Środowiska ze względu na uciążliwość zapachową, towarzysząca działalności wielu zakładów przemysłowych i obiektów gospodarki komunalnej. Wynika to m.in. z rozwoju gospodarczego, rozbudowy miast, a także wzrostu świadomości społecznej. Rozwój metod monitorowania i kontroli stanu powietrza atmosferycznego w coraz większym zakresie umożliwia identyfikację źródeł emisji odorów. Mając na uwadze ww. fakty oraz wyniki kontroli, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął prace zmierzające do przygotowania projektu ustawy regulującej sposoby przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, tzw. ustawy antyodorowej. Priorytetowość temu zagadnieniu nadało Ministerstwo Środowiska, mając na uwadze fakt, iż w Polsce nie istnieją dokumenty prawne w wymienionym zakresie. Zadaniem ustawy będzie określenie sposobów umożliwiających przeciwdziałanie i ograniczenie emisji związków zapachowych z działalności najbardziej uciążliwych zapachowo, a także metod identyfikowania źródeł emisji. Odczuwanie zapachów jest sprawą indywidualną, nie ulega jednak wątpliwości, że długotrwałe narażenie na odory może mieć niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie, m.in. wywołać depresję, nudności, trudności w oddychaniu, podrażnienie oczu, układu oddechowego oraz bóle głowy [1]. Od kilku lat w krajach Unii Europejskiej trwają prace przygotowujące prawne uregulowania problemu uciążliwości zapachowej. Liczba państw posiadających takie uregulowania rośnie nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Państwami posiadającymi prawo odorowe są m.in. Holandia, Niemcy, Francja, Belgia, Czechy, Turcja, Wielka Brytania, Australia, Japonia, Nowa Zelandia, USA oraz Kanada [2]. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie kontroli i metod przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz omówiono stan zaawansowania prac nad przygotowaniem tzw. ustawy antyodorowej w Polsce. Zaprezentowano także główne metody dezodoryzacji powietrza (adsorpcyjne, absorpcyjne, biologiczne, fizyczne), określając ich skuteczność ze względu na redukcję stężenia związków o charakterze odorowym dla wybranych grup strumieni gazowych pochodzenia przemysłowego oraz z gospodarki komunalnej [3].

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
GOSPODAREK M., Rybarczyk P., Gębicki J.: AKTUALNY STAN PRAWNY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UCIĄŻLIWOŚCIOM ZAPACHOWYM// XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów/ Warszawa: , 2018, s.1-6
Bibliografia: test
 1. Odory a zakres działań Inspekcji Ochrony Środowiska n.d. http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/448-odory-a-zakres-dzialan-inspekcji-ochrony-srodowiska (accessed October 30, 2018). otwiera się w nowej karcie
 2. Thorn J, Beijer L, Rylander R. Work related symptoms among sewage workers: A nationwide survey in Sweden. Occup Environ Med 2002;59:562-6. doi:10.1136/oem.59.8.562. otwiera się w nowej karcie
 3. Rylander R. Health effects among workers in sewage treatment plants. Occup Environ Med 1999;56:354-7. doi:10.1136/oem.56.5.354. otwiera się w nowej karcie
 4. Michalak A, Pawlas K. Wpływ aerozolu biologicznego z oczyszczalni ścieków na zdrowie pracowników i okolicznych mieszkańców -analiza literaturowa 2011;15:116-22.
 5. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. n.d. Https://Www.Mos.Gov.Pl/Fileadmin/User_upload/Mos/Srodowisko/Kodeks_przeciwdzialania_uciazli wosci_zapachowej.Pdf (Accessed October 30, 2018): 2016.
 6. Scott SM, James D, Ali Z. Data analysis for electronic nose systems. Microchim Acta 2006;156:183-207. doi:10.1007/s00604-006-0623-9. otwiera się w nowej karcie
 7. Szulczyński B, Wasilewski T, Wojnowski W, Majchrzak T, Dymerski T, Namieśnik J, et al. Different Ways to Apply a Measurement Instrument of E-Nose Type to Evaluate Ambient Air Quality with Respect to Odour Nuisance in a Vicinity of Municipal Processing Plants. Sensors 2017;17:2671. doi:10.3390/s17112671. otwiera się w nowej karcie
 8. Bokowa A, Trans FB-CE, 2014 undefined. Comparing the accuracy of three odour analysis techniques used in Europe, North America, Australia, New Zealand and Asia. PdfsSemanticscholarOrg n.d. otwiera się w nowej karcie
 9. Bokowa AH. The Review of the Odour Legislation. Proc Water Environ Fed 2010;2010:492-511. doi:10.2175/193864710802767902. otwiera się w nowej karcie
 10. Brancher M, Griffiths KD, Franco D, de Melo Lisboa H. A review of odour impact criteria in selected countries around the world. Chemosphere 2017;168:1531-70. doi:10.1016/J.CHEMOSPHERE.2016.11.160. otwiera się w nowej karcie
 11. Loriato AG, Salvador N, Santos JM, Moreira DM, Reis NC. Odour-A Vision On The Existing Regulation. vol. 30, 2012.
 12. Turek P, Naukowe JC-Z, 2006 undefined. Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie w ocenie jakości wyrobów. ResearchgateNet n.d.
 13. Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara WB. Odory Księgarnia Internetowa PWN. PWN 2002. https://ksiegarnia.pwn.pl/Odory,68728385,p.html (accessed October 23, 2018). otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 152 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi