Aktywność biologiczna koniugatów nanonośników molekularnych z inhibitorami enzymatycznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktywność biologiczna koniugatów nanonośników molekularnych z inhibitorami enzymatycznymi

Abstrakt

Przedmiotem badań były cztery grupy koniugatów nanonośników molekularnych z inhibitorami enzymatycznymi o potencjalnym działaniu przeciwgrzybowym. Pierwszą z tych grup tworzyły koniugaty peptydów penetrujących z inhibitorem gyrazy ciprofloksacyną lub z cząsteczką kwasu N3-(4-metoksyfumaroilo)-L-2,3-diaminopropanowego (FMDP), inhibitorem syntazy GlcN-6-P. W dwóch kolejnych grupach, cząsteczki FMDP oraz cispentacyny, inhibitora syntetazy Ile-tRNAIle połączone były z nanonośnikami lipidowymi lub tzw. parasolami molekularnymi. W niektórych z tych koniugatów występował ,jako dodatkowy składnik mający zapewnić efektywne uwalnianie inhibitora, tzw. „trimethyl lock‖. Ponadto, zbadano także wpływ skoniugowania parasoli molekularnych z antybiotykami przeciwgrzybowymi z grupy makrolidów polienowych na ich selektywną toksyczność in vitro w układzie komórki grzybowe: komórki ssacze. Wykonano szereg badań dotyczących nośników związków aktywnych o działaniu przeciwgrzybowym. Wykazano, że ich modyfikacja za pomocą nośników może doprowadzić do polepszenia aktywności przeciwgrzybowej, polepszenia zdolności transportowych oraz zmniejszenia właściwości hemolitycznych i cytotoksycznych. Wykonane badania mogą służyć jako silne podstawy do zaprojektowania skutecznego i nietoksycznego układu nośnik-lek o działaniu przeciwgrzybowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 2 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi