Akustyka podwodna historia i współczesność - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Akustyka podwodna historia i współczesność

Abstrakt

Jubileusz pięćdziesięciolecia Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przypomnienie drogi która przeszła polska akustyka w tym długim, półwiecznym okresie. Na tym tle, w sposób bardziej widoczny jawi się jej stan aktualny, obecne osiągnięcia, a w tym temat akustyki podwodnej. Nazwa „hydroakustyka” lub „akustyka podwodna” określa się obszar nauki i techniki zajmującą się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji w środowisku wodnym przy wykorzystaniu fal akustycznych. W definicji tej mieszczą się dwa podstawowe nurty, a mianowicie twórcza działalność o charakterze inżynierskim, której celem jest budowanie narzędzi do pozyskiwania (hydrolokacja) i przekazywania (hydrokomunikacja) informacji pod woda oraz nurt badawczy, którego celem jest opis, pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji o szeroko rozumianym środowisku wodnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : 50 LAT KOMITETU AKUSTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK strony 175 - 202
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Salamon R., Kozaczka E., Grelowska G.: Akustyka podwodna historia i współczesność// W : 50 LAT KOMITETU AKUSTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK/ ed. Antoni Śliwiński, Eugeniusz Kozaczka Warszawa: Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2014, s.175-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi