Akustyka sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni - projekt i realizacja - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Akustyka sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni - projekt i realizacja

Abstrakt

Omówiono zakres współpracy architekta, akustyka i projektanta wnętrza na przykładzie sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni. Wskazano różnice między projektem akustycznym sali i projektem wnętrza. Podano zasady akustycznego projektowanie sali widowiskowej oraz znaczenie rozproszenia dźwięku dla jakości akustycznej sali. Przedstawiono zasady indywidualnego konstruowania ustrojów rozpraszających dźwięk oraz dostępne na rynku ustroje prefabrykowane. Podano wyniki pomiarów akustycznych w zrealizowanej sali.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce strony 215 - 225
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kulowski A.: Akustyka sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni - projekt i realizacja// Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce/ ed. prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015, s.215-225
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi