Algorithms for processing and visualization of Critical Infrastructure security data as well as simulation and analysis of threats = Algorytmy przetwarzania i wizualizacji danych dotyczących bezpieczeństwa infrastruktur krytycznych oraz symulacji i analizy zagrożeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorithms for processing and visualization of Critical Infrastructure security data as well as simulation and analysis of threats = Algorytmy przetwarzania i wizualizacji danych dotyczących bezpieczeństwa infrastruktur krytycznych oraz symulacji i analizy zagrożeń

Abstrakt

Rozprawa traktuje o algorytmach przetwarzania danych dotyczących różnego rodzaju zagrożeń, w szczególności wyników analiz ryzyka infrastruktur krytycznych, pozwalających na przestrzenną analizę tych danych w kontekście geograficznym za pomocą dedykowanego Systemu Informacji Przestrzennej. Prezentowane metody analizy zgrupowań Infrastruktur Krytycznych oraz propagacji ich zagrożeń wykorzystują wyniki syntetycznej analizy podatności poszczególnych infrastruktur na różne rodzaje ataku. Tym sposobem wyniki oceny parametrycznej zostają umieszczone w kontekście geograficznym, co pozwala na dokonanie ich przestrzennej analizy. Natomiast zaproponowane w pracy algorytmy przetwarzające dane dotyczące podatności infrastruktur krytycznych na zagrożenia bombowe i chemiczne umożliwiają m.in. dokładne określenie liczby potencjalnych ofiar ataku na wybraną infrastrukturę jak również badanie wzajemnych interakcji przestrzennych rozmaitych infrastruktur i ich wpływu na bliższe i dalsze otoczenie. Takie podejście stanowi nową jakość w stosunku do istniejących metod rozpatrywania tego typu danych. W wyniku połączenia wyników syntetycznej ilościowej analizy ryzyka z cyfrowymi modelami różnego rodzaju zagrożeń stworzono innowacyjną metodę kompleksowej oceny ryzyka i przestrzennej analizy możliwych następstw zdarzeń kryzysowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi