Algorytm przybliżony dla cyrkularnego kolorowania krawędzi grafów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytm przybliżony dla cyrkularnego kolorowania krawędzi grafów

Abstrakt

W artykule autorzy proponują algorytm przybliżony dla cylkularnego kolorowania krawędzi grafu. Przedstawione są oszacowania na złożoność obliczeniową tego algorytmu, a także wyniki testów na grafach o małej liczbie wierzchołków jak i na grafach losowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 473 - 479,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Janczewski R., Kuszner Ł., Małafiejski M., Nadolski A.: Algorytm przybliżony dla cyrkularnego kolorowania krawędzi grafów// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.473-479
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi