Algorytmy ewolucyjne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytmy ewolucyjne

Abstrakt

W pracy przedstawiono istotniejsze zagadnienia związane z tworzeniem i działaniem Algorytmów Genetycznych i Strategii Ewolucyjnych, które łącznie określane są jako Algorytmy ewolucyjne. Zwrócono szczególną uwagę na Strategie Ewolucyjne, gdyż zagadnienia z nimi związane są mało reprezentowane w literaturze polskiej i anglojęzycznej. Natomiast opis Algorytmów Genetycznych jest raczej cząstkowy, ze względu na ich popularność i przytoczony jestgłównie dla celów porównawczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Koszalińskie Studia i Materiały strony 29 - 57,
ISSN: 0137-7116
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Białko M.: Algorytmy ewolucyjne// Koszalińskie Studia i Materiały. -., nr. 4 (2002), s.29-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi