Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu sieci MPLS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu sieci MPLS

Abstrakt

Niniejszy artykuł opisuje zrealizowane narzędzie, które umożliwia projektowanie sieci MPLS za pomocą Algorytmów Ewolucyjnych. Narzędzie to generuje ścieżki i optymalizuje alokację na nich przepływności żądań zapotrzebowań z uwzględnieniem klas obsługi strumieni ruchu z gwarancją zróżnicowanego QoS. Może także wybierać ścieżki do alokacji spośród danych wejściowych tak, aby wykorzystanie sieci było optymalne. Narzędzie to zostało zrealizowane w języku C/C++ i testowane dla wybranych struktur sieci MPLS, a następnie zastosowane do projektowania typowych sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 15, strony 85 - 90,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Kunka A.: Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu sieci MPLS// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 15., (2008), s.85-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi