Algorytmy MPPT dla modułów fotowoltaicznych w warunkach przesłonięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytmy MPPT dla modułów fotowoltaicznych w warunkach przesłonięcia

Abstrakt

Intensywny rozwój technologii powoduje obniżenie ceny modułów fotowoltaicznych i dedykowanych przetwornic. Podstawą opłacalności jest wysoka sprawność całego układu na którą składają się sprawności modułów, przetwornic oraz algorytmu śledzenia maksymalnej mocy (MPPT - Maximum Power Point Tracking). Znane i stosowane algorytmy mają MPPT sprawności od ok. 95 do 99%, o ile ogniwa mają identyczne parametry i są jednakowo nasłonecznione. Przesłonięcie nawet części modułu powoduje zmianę kształtu charakterystyki i istotne straty mocy. W artykule pokazano wpływ przesłonięcia na pracę modułów oraz na efektywność algorytmów MPPT. Zaproponowano zmodyfikowany algorytm MPPT. Analizę poparto wynikami badań laboratoryjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 303 - 306,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bogalecka E., Kołodziejek P., Licznerski M.: Algorytmy MPPT dla modułów fotowoltaicznych w warunkach przesłonięcia// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 12b (2012), s.303-306
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 151 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi