Algorytmy wykrywania substancji chemicznych na podstawie pomiarów widm Ramana - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytmy wykrywania substancji chemicznych na podstawie pomiarów widm Ramana

Abstrakt

Rejestracja widma promieniowania rozproszonego nieelastycznie podczas zjawiska Ramana, które jest charakterystyczne dla badanej substancji, pozwala jej identyfikację. W pracy zostaną opisane błędy wyznaczania widm Ramana, powodujące ograniczenia możliwości identyfikacji substancji chemicznych lub ich mieszanin. Szczegółowo zostaną przedstawione możliwości redukcji błędów pomiarowych przez zastosowanie procedur usuwania tła oraz wygładzania rejestrowanych widm we wstępnej fazie przetwarzania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
V Kongres Metrologii, Łódź, 6-8 września 2010. - [CD, publikacja elektroniczna]
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kwiatkowski A., Gnyba M., Smulko J., Wierzba P.: Algorytmy wykrywania substancji chemicznych na podstawie pomiarów widm Ramana// V Kongres Metrologii, Łódź, 6-8 września 2010. - [CD, publikacja elektroniczna]/ : , 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi