Alkohol-społeczny problem XXI wieku. Zastosowanie biowskaźników spożywania alkoholu w diagnostyce medycznej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Alkohol-społeczny problem XXI wieku. Zastosowanie biowskaźników spożywania alkoholu w diagnostyce medycznej.

Abstrakt

Alkohol etylowy jest legalną i ogólnodostępną substancją o działaniu psychoaktywnym. Spożywany w niewielkich ilościach może pozytywnie wpływać na zdrowie, ale jego nadmierna konsumpcja powoduje silne uzależnienie. Może być to przyczyną agresywnych zachowań, przemocy w rodzinie, problemów w kontaktach z ludźmi, problemów z prawem, samobójstw, wypadków samochodowych oraz problemów finansowych. Dlatego też, szybka i jednoznaczna diagnostyka ilości spożywanego alkoholu jest niezbędna, aby wprowadzić odpowiednią terapię i kontrolować stan trzeźwości podczas leczenia. Oznaczanie stężenia etanolu w materiałach biologicznych, ze względu na szybki metabolizm alkoholu, pozwala jedynie wykryć niedawną konsumpcję. Stąd też, wiele uwagi poświęca się biomarkerom spożywania alkoholu, które pozwoliłyby uzyskać szersze okno detekcji. W pracy opisano szczegółowo bezpośrednie biomarkery alkoholowe, ich czas detekcji, metody ich oznaczania w różnych materiałach biologicznych oraz możliwość zastosowania w diagnostyce medycznej.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 62 - 67,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Woźniak M., Wiergowski M., Biziuk M.: Alkohol-społeczny problem XXI wieku. Zastosowanie biowskaźników spożywania alkoholu w diagnostyce medycznej.// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2016), s.62-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi