Alokacja stacji wtórnego uzdatniania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Alokacja stacji wtórnego uzdatniania

Abstrakt

System dystrybucji wody pitnej (SDWP) dostarcza wodę zarówno do gospodarstw domowych jak i odbiorców przemysłowych. Tak więc głównym celem SDWP jest spełnienie wymagań ilościowych na wodę o określonych parametrach jakościowych w każdym węźle poboru wody (konsumenckim).Złożoność i rozległość SDWP jak również liczba odbiorców wody nie pozwala na bezpośrednie i czynne sterowanie jakością wody w każdym węźle sieci wodociągowej. Tak więc bardzo ważny jest właściwy wybór węzłów sterowania jakością wody. Z jednej strony wybór ten powinien pozwalać na spełnienie wymagań jakościowych w pozostałych węzłach sieci, jednocześnie liczba węzłów sterowania jakością wody powinna być stosunkowo mała. Sytuacja ta wynika z faktu, iż z punktu widzenia ekonomicznego niemożliwe jest umieszczenie stacji chlorowania w każdym węźle poboru wody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Drewa M., Brdyś M.: Alokacja stacji wtórnego uzdatniania// Wodociągi - Kanalizacja : teoria, praktyka, zarządzanie.. -., nr. nr 4=50 (2008), s.18-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi