Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności. Część 3. Zamienniki dla R134a w kontekście projektowania parowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności. Część 3. Zamienniki dla R134a w kontekście projektowania parowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Abstrakt

W wyniku wycofania czynników CFC i HCFC ze względu na ich szkodliwy wpływ na warstwę ozonową, wprowadzono nowe ich odpowiedniki. Zaczęto jednak podnosić krytyczne opinie co do ryzyka związanego z ich wprowadzaniem do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. W ostatnich latach, uwagę w związku z tym coraz bardziej koncentruje się na naturalnych czynnikach chłodniczych. W poprzednich częściach przedstawiono analizę klasycznych układów chłodniczych, dla czynników R134a, R290, R600a, R744 oraz R1234yf. Poniższa analiza ma na celu porównanie cech tych czynników chłodniczych, które mają zasadniczy wpływ przy projektowaniu wymienników ciepła.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 439 - 441,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R., Muszyński T.: Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności. Część 3. Zamienniki dla R134a w kontekście projektowania parowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 10(212) (2013), s.439-441
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 473 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi