American Dream a sprawa polska : amerykański i polski kontekst suburbanizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

American Dream a sprawa polska : amerykański i polski kontekst suburbanizacji

Abstrakt

Artykuł opisuje problem suburbanizacji miast amerykańskich odnosząc się do kontekstu, przyczyn i uwarunkowań powstania tegoż zjawiska . Następnie kontekst ten zostaje odniesiony do sytuacji w Polsce, gdzie pokazane są różnice w skali założenia oraz sposobie realizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problem suburbanizacji strony 103 - 112
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Martyniuk-Pęczek J.: American Dream a sprawa polska : amerykański i polski kontekst suburbanizacji// Problem suburbanizacji/ ed. pod red. Piotra Lorensa Warszawa: Urbanista, 2005, s.103-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi