Amplification of a single-locus variable-number direct-repeats with restriction fragment length polymorphism (DR-PCR/RFLP) for genetic typing of Acinetobacter baumannii strains - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Amplification of a single-locus variable-number direct-repeats with restriction fragment length polymorphism (DR-PCR/RFLP) for genetic typing of Acinetobacter baumannii strains

Abstrakt

W celu poszukiwania nowych metod typowania genetycznego szczepów Acinetobacter baumannii przydatnych w szpitalnych badaniach epidemiologicznych przeprowadzono analizę dostępnych w banku genów sekwencji szczepów referencyjnych na obecność nowych motywów repetytywnych. Do badania polimorfizmu sekwencji repetytywnych w szczepach Acinetobacter sp. wykorzystano proste powtórzenia typu "direct repeat" (DR) zlokalizowane w jednym miejscu na chromosomie. Produkty amplifikacji PCR poddawano analizie restrykcyjnej (metoda DR-PCR/RFLP). Przebadano 90 szczepów Acinetobacter baumannii, izolowanych od pacjentów Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Wszystkie szczepy były najpierw typowane z użyciem techniki REA/ApaI/-PFGE. Uzyskano 21 unikalnych typów. Metoda DR-PCR/RFLP wykazała niższą siłą dyskryminacji niż REA-PFGE, wyróżniono 12 klasterów, jednakże może być alternatywną techniką w badaniach epidemiologicznych w szukaniu wewnątrzgatunkowych relacji szczepów A. baumannii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polish Journal of Microbiology nr 57, strony 11 - 17,
ISSN: 1733-1331
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Nowak-Zaleska A., Krawczyk B., Kotłowski R., Mikucka A., Gospodarek E.: Amplification of a single-locus variable-number direct-repeats with restriction fragment length polymorphism (DR-PCR/RFLP) for genetic typing of Acinetobacter baumannii strains// Polish Journal of Microbiology. -Vol. 57., nr. nr 1 (2008), s.11-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi