An additional result of Monsuur`s paper about intrinsic consistency thres-hold for reciprocal matrices - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An additional result of Monsuur`s paper about intrinsic consistency thres-hold for reciprocal matrices

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia szeregowania czynników z wykorzystaniem metody porównywania parami. Pokazuje, że metoda logarytmicznych najmniejszych kwadratów, stosowana w procesie aproksymacji macierzy ocen w celu obliczenia uszeregowania nie powoduje utraty wagi w przeciwieństwie do powszechnie stosowanej metody maksymalnej wartości własnej.

Mirosław Kwiesielewicz, Ewa Van Uden. (2002). An additional result of Monsuur`s paper about intrinsic consistency thres-hold for reciprocal matrices, 140, 88-92.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH nr 140, strony 88 - 92,
ISSN: 0377-2217
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kwiesielewicz M., Van-Uden E.: An additional result of Monsuur`s paper about intrinsic consistency thres-hold for reciprocal matrices// EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. -Vol. 140., (2002), s.88-92

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi