An advanced thermal-FSI approach of an evaporation of air heat pump - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An advanced thermal-FSI approach of an evaporation of air heat pump

Abstrakt

The paper presents selected problems of numerical modeling of an advanced thermal-FSI approach of evaporator of air heat pomp. The example of a fin-tube evaporator has been studied, focusing on obtaining of heat exchanger characteristics applying two-phase flow model for the in-tube refrigerant flow. Special attention is given to heat transfer between separated medium for different air velocity and changed refrigerant mass flow in-tube.

Autorzy (3)

  • Zdjęcie użytkownika mgr inż. Felicjancik Judyta

    Felicjancik Judyta mgr inż.

  • Zdjęcie użytkownika mgr inż. Ziółkowski Paweł

    Ziółkowski Paweł mgr inż.

  • Zdjęcie użytkownika prof. Badur Janusz

    Badur Janusz prof.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery strony 111 - 141,
ISSN: 0079-3205
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Judyta F., Paweł Z., Janusz B.: An advanced thermal-FSI approach of an evaporation of air heat pump// Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. -., nr. 129 (2015), s.111-141
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi