An artificial human. The image of an artificial human in selected literature and film - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An artificial human. The image of an artificial human in selected literature and film

Abstrakt

Celem niniejszej książki jest analiza zachowań sztucznego człowieka, przedstawienie jego wizerunku oraz przywołanie jego odmian, występujących w wybranych dziełach literackich oraz filmach fantastyczno-naukowych. Przywołanie poszczególnych sylwetek sztucznego człowieka ukazało, że nie jest on doskonały. Posiada wady i zalety – tak, jak człowiek prawdziwy. Jednakże badania prowadzone nad sztucznym człowiekiem, jego mózgiem elektronicznym oraz sztuczną inteligencją wykazały, że odpowiedź na pytanie, stanowiące problem główny niniejszej pracy: Czy sztuczny człowiek jest lepszą wersją człowieka naturalnego? jest twierdząca. Ogólnie można bowiem stwierdzić, że stworzenie sztucznego człowieka wpłynęło pozytywnie na rozwój technologiczny XXI-wieku – gwarantuje moc, szybkość, trwałość i długowieczność. Struktura sztucznego człowieka w pełni zatem odzwierciedla marzenie o człowieku niezniszczalnym. Warunki, w jakich przeprowadzane są badania nad sztucznym mózgiem, są istotnym czynnikiem w dalszym rozwoju i doskonalenia budowy sztucznego człowieka. Reasumując powyższe rozważania można stwierdzić, że człowiek-robot odzwierciedla życie zwykłego człowieka w bardziej wirtualny sposób. Jest on bowiem zaprogramowany na wykonywanie zadań, bez emocji odgrywa swoją rolę w otaczającej go rzeczywistości. Co najważniejsze, jest narzędziem w rękach jego twórcy, który również jest odpowiedzialny za jego istnienie. Mam nadzieję, że zebrane materiały pozwolą czytelnikom dostrzec konieczność tworzenia sztucznego człowieka, doskonalenia tej technologii i jej dalszego rozwoju. Należy bowiem umożliwić naukowcom pracę badawczo-konstrukcyjną nad nowym, lepszym człowiekiem.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Tytuł wydania:
Sztuczny człowiek. Wizerunek w wybranej literaturze oraz filmie
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
ISBN: 978-83-944545-0-0
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi