An environmental risk measure of ships - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An environmental risk measure of ships

Abstrakt

W referacie wyszczególniono najistotniejsze rodzaje zanieczyszczeń emitowanych przez statki do środowiska naturalnego. Przeprowadzono krótką dyskusję norweskiej propozycji indeksacji środowiskowej statków. Zaproponowano probabilistyczny model do oceny ryzyka stwarzanego przez statki względem środowiska morskiego. Jest to model strategii liniowej. Wiąże w jedną wartość liczbową prawdopodobieństwa uwolnienia zanieczyszczeń ze statku i negatywne skutki tych uwolnień dla środowiska. Prawdopodobieństwa są wyznaczane w oparciu o drzewa niezdatności, skutki w oparciu o przyjęte współczynniki wagowe, które odzwierciedlają stopień szkodliwości dla środowiska naturalnego poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, uwalnianych ze statków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Liberacki R.: An environmental risk measure of ships// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi