An impact of ambient parameters change on steam and gas turboset control. The International Conference on ''Turbines of Large Output'' devoted to 100th Anniversary of prof. Robert Szewalski Birthday. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An impact of ambient parameters change on steam and gas turboset control. The International Conference on ''Turbines of Large Output'' devoted to 100th Anniversary of prof. Robert Szewalski Birthday.

Abstrakt

Porównano wpływ zmian parametrów otoczenia (ciśnienia i temperatury) na charakterystyki turbiny parowej i gazowej. Na tej podstawie zbadano wpływ tych parametrów na charakterystyki układu kombinowanego parowo-gazowego. Przedstawiono, w związku z tym, koncepcję kompensatora wpływu zmian parametrów otoczenia na charakterystyki układu kombinowanego parowo-gazowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery nr 113, strony 25 - 34,
ISSN: 0079-3205
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Domachowski Z.: An impact of ambient parameters change on steam and gas turboset control. The International Conference on ''Turbines of Large Output'' devoted to 100th Anniversary of prof. Robert Szewalski Birthday.// TRANSACTION OF THE INSTITUTE OF FLUID – FLOW MACHINERY. -Vol. 113., (2003), s.25-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi