Analityczne podejście do problematyki łukowania rozjazdów kolejowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analityczne podejście do problematyki łukowania rozjazdów kolejowych

Abstrakt

W pracy nawiązano do książki Władysława Rzepki pt. „Rozjazdy łukowe w planie i profilu”, będącej od ponad 50 lat w naszym kraju podstawowym opracowaniem traktującym o problematyce rozjazdów łukowych. Wskazano, że zawarta tam teoria została dostosowana do ówczesnych możliwości obliczeniowych. Jak się wydaje, podstawową wadę przedstawionych rozwiązań stanowi niejednoznaczność przyjęcia układu odniesienia. W niniejszej pracy przedstawiono analityczne podejście do zagadnienia, a przyjęty układ współrzędnych powiązano z położeniem początkowym łukowanego rozjazdu. Rozpatrzono trzy możliwe warianty łukowania rozjazdu, wyznaczając odpowiednie uniwersalne zależności matematyczne. Opisują one współrzędne końców toru zasadniczego i toru zwrotnego, wartość promienia łuku kołowego w torze zwrotnym oraz równania obydwu torów. Zastosowany zapis analityczny stwarza również znacznie większe możliwości aplikacyjne w konkretnych zastosowaniach.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej strony 165 - 180,
ISSN: 1897-4007
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Koc W.: Analityczne podejście do problematyki łukowania rozjazdów kolejowych// Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. -., iss. 25 (2017), s.165-180
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.21008/j.1897-4007.2017.25.13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi