Analityka próbek wód spływnych z terenu portów lotniczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analityka próbek wód spływnych z terenu portów lotniczych

Abstrakt

Pomimo wielu pozytywnych aspektów płynących z intensywnego rozwoju sektoru transportu lotniczego trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że wszystkie przejawy aktywności związane z eksploatacją portów lotniczych prowadzą do zanieczyszczenia środowiska. Szczególnie ważnym aspektem związanym z eksploatacją portów lotniczych jest problem zanieczyszczenia powstających wód spływnych. Wody spływne z terenu lotnisk mogą zawierać wysokie poziomy stężeń różnego rodzaju zanieczyszczeń, generowanych w trakcie operacji związanych z eksploatacją portów lotniczych (operacje odladzania samolotów; mycie czyszczenie samolotów, platformy lotniska; rozlewy paliw, smarów; spalanie paliw; odchwaszczanie platformy lotniska). Zanieczyszczenia powstające w trakcie czynności związanych z eksploatacja portów lotniczych mają wpływ na glebę, wody powierzchniowe oraz gruntowe. W pracy przedstawiono informacje dotyczące (1) typów zanieczyszczeń generowanych na lotniskach, (2) analitycznych metod przygotowania próbki do analizy, (3) dostępnych metod analitycznych mających na celu oznaczenie końcowe zanieczyszczeń w próbkach wód spływnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 66 - 69,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Sulej A., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Analityka próbek wód spływnych z terenu portów lotniczych// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2012), s.66-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi