Analiza bezpieczeństwa usług i transakcji w systemach informatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza bezpieczeństwa usług i transakcji w systemach informatycznych

Abstrakt

Omówiono zasady zapewnienia bezpieczeństwa usług elektronicznych w archi-tekturze klient - serwer w oparciu o SSL, podpis elektroniczny, PKI, certy-fikaty. Przedstawiono metodę analizy bezpieczeństwa w oparciu o przyjętą worganizacji politykę bezpieczeństwa, zastosowane modele i wykorzystane pro-cedury testowania. Celem tych rozważań jest określenie możliwości oceny iwyboru odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo konkretnego syste-mu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W:Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach strony 247 - 259
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi