Analiza charakterystyk parku wiatrowego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza charakterystyk parku wiatrowego.

Abstrakt

Prognozowanie mocy parków wiatrowych nie należy do łatwych przedsięwzięć, nie tylko ze względu na stochastyczny charakter wymuszenia (wiatru), ale wiele innych czynników mających wpływ na wartość prognozy. W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na moc parku wiatrowego: prędkość wiatru, kierunek wiatru, pionowy profil wiatru, przesłonięcie oraz dynamika zmian wiatru. Rozważania poparto na wynikach pomiarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Elektrotechniczne strony 15 - 20,
ISSN: 0043-5112
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rubanowicz T., Bogalecka E.: Analiza charakterystyk parku wiatrowego.// Wiadomości Elektrotechniczne. -., nr. nr 2 (2010), s.15-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi