Analiza częstotliwościowa sprzężeń elektromagnetycznych w układach ścieżek mikroelektronicznego układu hybrydowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza częstotliwościowa sprzężeń elektromagnetycznych w układach ścieżek mikroelektronicznego układu hybrydowego

Abstrakt

Zaprezentowano problematykę sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy układem ścieżek mikroelektronicznego układu hybrydowego. Przedstawiono aplikację metody operatorowej (w połączeniu z przekształceniem przez podobieństwo i przekształceniem Fouriera) do analizy procesu propagacji zakłóceń przewodzonych w dziedzinie częstotliwości. Przy wykorzystaniu opcji programowania strukturalnego w programie Mathcad, opracowano, uruchomiono i zweryfikowano procedury, pozwalające na rozwiązanie równania telegrafistów za pomocą metody operatorowej, przy czym poprawność obliczeń wg tych procedur zweryfikowano doświadczalnie. Przeanalizowano wpływ czynników geometrycznych układu ścieżek struktury hybrydowej, na kształt funkcji przenoszenie pomiędzy układami ścieżek dla ich wybranych konfiguracji. Określono ilościowo stopień modyfikacji funkcji przenoszenia wywołanej zmianą poszczególnych czynników geometrycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr R. 47, strony 39 - 44,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kalita W., Spiralski L., Sabat W.: Analiza częstotliwościowa sprzężeń elektromagnetycznych w układach ścieżek mikroelektronicznego układu hybrydowego// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. R. 47., nr. nr. 1 (2006), s.39-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi