Analiza czynników wewnętrznych wpływających na czas postępowań sądowych z wykorzystaniem analizy skupień - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza czynników wewnętrznych wpływających na czas postępowań sądowych z wykorzystaniem analizy skupień

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem czasu trwania postępowań 16 sądowych oraz nieprawidłowości stosowanych mierników. Celem artykułu była 17 identyfikacja czynników wpływających na przebieg postępowania sądowego oraz 18 klasyfikacja sędziów ze względu na te czynniki. Przeprowadzono badania 19 jakościowe w zakresie budowy modelu kompleksowego ujęcia czynników 20 wpływających na przebieg postępowania sądowego oraz badania ilościowe, 21 obejmujące obciążenie przepływem spraw pełnoetatowych pracowników 22 wybranego wydziału cywilnego sądu okręgowego w odniesieniu do czynników, 23 które wpływają na to obciążenie. Badania ilościowe oparto na przeglądzie 24 literatury – opracowań, raportów, publikacji krajowych i zagranicznych. 25 W badaniach ilościowych dla przeprowadzenia analizy skupień zastosowano 26 metodę Warda

Cytuj jako

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska strony 336 - 350,
ISSN: 1641-3466
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Banasik P., Morawska S., Odlanicka-Poczobutt M.: Analiza czynników wewnętrznych wpływających na czas postępowań sądowych z wykorzystaniem analizy skupień// Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. -., nr. 117 (2018), s.336-350
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi