Analiza czynników zakłócających określanie stanów referencyjnych bloków energetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza czynników zakłócających określanie stanów referencyjnych bloków energetycznych

Abstrakt

W referacie wymieniono przyczyny powodujące niejednoznaczności i trudności wyznaczania wzorca sprawnej pracy bloków turbinowych. Przeanalizowano jedną z nich, polegającą na zmianach charakterystyk spowodowanych bieżącymi, częstymi remontami urządzeń składowych. Jako remedium na wynikające stąd trudności zaproponowano model obliczeniowy obiegu cieplnego o budowie modułowej. Pokazano, że strojenie indywidualne modułów tego modelu do poprawnych pomiarów pozyskanych w każdych warunkach zapewnia dobrą dokładność szybkiego określania zmodyfikowanych stanów referencyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS nr T. 40, strony 67 - 75,
ISSN: 0066-684X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Głuch J.: Analiza czynników zakłócających określanie stanów referencyjnych bloków energetycznych// Archiwum Energetyki. -Vol. T. 40., nr. Nr 3 (2010), s.67-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi