Analiza czynników związanych z warunkami przepływu zawiesiny i właściwościami cząstek wpływających na odporność hydroabrazyjną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza czynników związanych z warunkami przepływu zawiesiny i właściwościami cząstek wpływających na odporność hydroabrazyjną

Abstrakt

Degradacja powierzchni materiałów spowodowana hydroabrazją zależy od czynników, które można podzielić na trzy główne kategorie: pierwsza związana z warunkami przepływu zawiesiny, druga z właściwościami cząstek stałych oraz trzecia z właściwościami badanego materiału. Czynniki kategorii pierwszej to czynniki mające wpływ na energię kinetyczną uderzenia i tym samym na szybkość erozji. Są to takie czynniki jak kąt uderzenia, prędkość uderzenia i koncentracja cząstek. Spośród parametrów związanych z właściwościami erodentu najbardziej krytyczne, to rozmiar, kształt i twardość cząstek stałych, które wpływają na intensywność niszczenia hydroabrazyjnego. Szybkość erozji wzrasta przy zastosowaniu erodentu o twardości wyższej niż twardość erodowanego materiału oraz wraz ze wzrostem rozmiaru erodentu. Ponadto, cząstki o nieregularnych, ostrych krawędziach również powodują zwiększoną szybkość erozji w porównaniu do cząstek zaokrąglonych. Niszczenie hydroabrazyjne ma charakter synergiczny, ze względu na interakcję wspomnianych powyżej czynników. W niniejszej pracy skupiono się na czynnikach z pierwszej i drugiej kategorii (parametry związane z warunkami przepływu oraz właściwościami erodentów).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II strony 16 - 21
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
BUSZKO M., Krella A.: Analiza czynników związanych z warunkami przepływu zawiesiny i właściwościami cząstek wpływających na odporność hydroabrazyjną// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II/ ed. dr inż. Jędrzej Nyćkowiak, UPP; dr hab. Jacek Leśny prof. UPP Poznań: Młodzi Naukowcy, 2018, s.16-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi