Analiza deformacji trwałych nawierzchni asfaltowych na podstawie badań te-renowych i laboratoryjnych.**2003, 339 s. 117 rys. 24 fot. 136 tab. biblio- gr. 129 poz. Rozprawa doktorska (29.09.2003)Promotor: prof. dr. hab. inż. Józef Judycki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza deformacji trwałych nawierzchni asfaltowych na podstawie badań te-renowych i laboratoryjnych.**2003, 339 s. 117 rys. 24 fot. 136 tab. biblio- gr. 129 poz. Rozprawa doktorska (29.09.2003)Promotor: prof. dr. hab. inż. Józef Judycki

Abstrakt

Praca opisuje badania terenowe deformacji trwałych na 9 wybranych odcinkachdróg krajowych. W drugiej części opisano badania laboratoryjne wpływu wy-branych czynników na deformacje trwałe. W badaniach zastosowano modyfikacjemetod badawczych. Badania pozwoliły na określenie cech betonów asfaltowychodpowiedzialnych za deformacje trwałe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi