Analiza dokładności wyznaczania różnicowych opóźnień fazowych w systemie wykrywania spoofingu GPS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza dokładności wyznaczania różnicowych opóźnień fazowych w systemie wykrywania spoofingu GPS

Abstrakt

Spoofing GPS jest atakiem polegającym na nadawaniu fałszywych sygnałów do odbiornika GPS, w celu wyznaczenia przez niego nieprawidłowych informacji o położeniu, prędkości i czasie. Istnieje potrzeba opracowania skutecznych metod jego wykrywania. Niniejszy artykuł opisuje metodę opartą na pomiarach opóźnień fazowych w układzie wieloantenowym. Przedstawiono analizę dotyczącą dokładności i precyzji estymacji różnic fazy, ustalono progi detekcji oraz wyznaczono prawdopodobieństwo fałszywego alarmu i prawdopodobieństwo wykrycia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 452 - 455,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Magiera J., Katulski R.: Analiza dokładności wyznaczania różnicowych opóźnień fazowych w systemie wykrywania spoofingu GPS// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2013), s.452-455
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi