Analiza dynamiczna anteny satelitarnej z uwzględnieniem podatności członów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza dynamiczna anteny satelitarnej z uwzględnieniem podatności członów

Abstrakt

W artykule przedstawiono model przestrzenny anteny satelitarnej z podatnymi ramionami. Prezentowany układ jest przykładem otwartego łańcuch kinematycznego o strukturze drzewa. Do dyskretyzacji podatnych członów zastosowano modyfikację metody sztywnych elementów skończonych. Równania ruchu wyprowadzono z równań Lagrange'a II rodzaju, stosując do opisu ruchu ciał współrzędne złączowe oraz przekształcenia jednorodne. W symulacjach numerycznych analizowano wpływ ruchu unoszenia oraz podatności ramion na ruch ciało centralnego oraz przemieszczenia ramion. Sformułowany model zweryfikowano pośrednio z modelem opracowanym w pakiecie komercyjnym MSC.Adams.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Teoria maszyn i mechanizmów strony 71 - 78
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Augustynek K., Wojciech S., Wittbrodt E.: Analiza dynamiczna anteny satelitarnej z uwzględnieniem podatności członów// Teoria maszyn i mechanizmów/ ed. red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik ; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008, s.71-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi