Analiza dynamiki i struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2002. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza dynamiki i struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2002.

Abstrakt

Artykuł porusza problem inwestowania w okresie adaptacji jednostek gospodarczych do zasad gospodarki rynkowej. Zawiera analizę nominalnych i realnych nakładów inwestycyjnych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Przedstawia analizę ilościową oraz jakościową aktywności inwestycyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG nr T.2, strony 63 - 74,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szymczak A.: Analiza dynamiki i struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2002. // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. -Vol. T.2., (2003), s.63-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi