ANALIZA EKONOMICZNA PRODUKCJI WARSTW LICOWYCH PODŁÓG KLEJONYCH WARSTWOWO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA EKONOMICZNA PRODUKCJI WARSTW LICOWYCH PODŁÓG KLEJONYCH WARSTWOWO

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analiz wydajności liniowej, a także struktury kosztów produkcji, za pomocą cienkich pił na pilarce ramowej wielopiłowei i ta-śmowej, dębowych elementów licowych podłóg klejonych warstwowo. Stwierdzo-no, że przy przecinaniu deszczułek o grubości 4 mm o szerokości mniejszej od 180 mm bardziej wydajna jest pilarka ramowa wielopiłowa, zaś w pozostałych przypadkach widać przewagę wydajności pilarki taśmowej. W obu technologiach przecinania struktury kosztów całkowitych są podobne, a koszty surowca mają udziały największe, przekraczające 80% i różnią się od struktury kosztów typowe-go tartaku europejskiego.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
DREWNO nr 56, strony 115 - 126,
ISSN: 1644-3985
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Walichnowski A.: ANALIZA EKONOMICZNA PRODUKCJI WARSTW LICOWYCH PODŁÓG KLEJONYCH WARSTWOWO// DREWNO. -Vol. 56, iss. 189 (2013), s.115-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi