Analiza elementarna i potencjał energetyczny osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdyni Dębogórzu oraz Lęborku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza elementarna i potencjał energetyczny osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdyni Dębogórzu oraz Lęborku

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest przedstawienie wyników analizy elementarnej osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdyni Dębogórzu i Lęborku. W artykule przedstawiono również wyniki pomiaru ciepła spalania oraz obliczone wartości opałowe wg normy PN-93/Z-15008, uwzględniające zawartość wody, osadów na różnych etapach przeróbki w obu obiektach. Wyniki przedstawione w treści uzyskano na podstawie próbek pobranych w okresie od sierpnia 2007 do listopada 2008 roku.W obu oczyszczalniach prowadzona jest inna gospodarka osadowa, w Dębogórzu osady przed odwodnieniem poddawane są fermentacji metanowe, w Lęborku osady stabilizowane są tlenowo. Zgoła inna jest również wielkość obiektów, Dębogórze odprowadza do morza 60000 m3/dobę, w Lęborku przepływ ścieków jest około 6 razy mniejszy. Pomimo jednak tych różnic osady charakteryzowały się podobną procentową zawartością pierwiastków. Również uzyskane wartości ciepła spalania osadów nadmiernych oraz po fermentacji i stabilizacji tlenowej były na zbliżonym poziomie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie gospodarką odpadami. Techniczno - organizacyjno -prawne aspekty gospodarki odpadami strony 129 - 139
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ostojski A.: Analiza elementarna i potencjał energetyczny osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdyni Dębogórzu oraz Lęborku// Zarządzanie gospodarką odpadami. Techniczno - organizacyjno -prawne aspekty gospodarki odpadami/ ed. red. J. F. Lemański, S. Zabawa. Poznań: PZIiTS, 2010, s.129-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi