Analiza hydrauliczna istniejącego układu kanalizacji mieszanej na przykładzie jednego z miast - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza hydrauliczna istniejącego układu kanalizacji mieszanej na przykładzie jednego z miast

Abstrakt

Wyniki analiz kanalizacji mieszanej na przykładzie miasta średniej wielkości. Kanalizacja funkcjonuje zarówno w systemie ogólnospławnym jak też rozdzielczym. Jako podstawę analiz przyjęto wymagania aktualnej normy oraz wytycznej A118. Wykazano istotne braki zarówno w odniesieniu do znajomości istniejących elementów systemu, jak też przepustowości kanałów. Wykazano celowość przebudowy kanalizacji na rozdzielczą o rozbudowanej retencji wód opadowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 263 - 275,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Pieniaszek A.: Analiza hydrauliczna istniejącego układu kanalizacji mieszanej na przykładzie jednego z miast// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 6 (2017), s.263-275
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi