Analiza i badania pomiarowe dokładności lokalizowania terminali ruchomych w sieciach komórkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza i badania pomiarowe dokładności lokalizowania terminali ruchomych w sieciach komórkowych

Abstrakt

Jakość oferowanych przez operatorów sieci komórkowych usług o wartości wzbogaconej (usług dodanych) zależy od efektywności metod estymacji położenia geograficznego terminala ruchomego MS (Mobile Station). Dokładność istniejących w sieciach komórkowych metod lokalizacyjnych jest niewystarczająca, szczególnie w odniesieniu do usług związanych z wywołaniem w niebezpieczeństwie. Obecnie, do najbardziej popularnej w sieciach komórkowych metody lokalizacyjnej zaliczamy Cell ID wspomagana pomiarami RSS (Received Signal Strength) oraz pomiarami czasów TA (Timing Advance) w sieciach GSM lub RTT (Round Trip Time) w sieciach UMTS. Poprzez modyfikację wybranych parametrów algorytmów implementacyjnych można znacząco poprawić dokładność estymacji położenia terminala ruchomego. Umożliwia to realne podwyższenie jakości usług przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Najważniejszym parametrem, decydującym o dokładności lokalizowania MS, jest wartość rzeczywistej odległości pomiędzy terminalem ruchomym a stacją bazową BS (Base Station). Zatem, poprawa dokładności estymacji tego parametru wpływa znacząco na jakość usług lokalizacyjnych w sieciach komórkowych, szczególnie w obszarze propagacji wielodrogowej. Zjawisko propagacji wielodrogowej, degradujące jakość sygnału odbieranego, można wykorzystać do poprawy dokładności wyznaczania odległości pomiędzy MS a BS, co potwierdzają obszerne badania pomiarowe wykonane w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych w sieciach komórkowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 229 - 235,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Stefański J.: Analiza i badania pomiarowe dokładności lokalizowania terminali ruchomych w sieciach komórkowych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 6 (2010), s.229-235
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi