Analiza i badanie wpływu wybranych wyższych harmonicznych na działanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza i badanie wpływu wybranych wyższych harmonicznych na działanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A

Abstrakt

Prądy przy zwarciach doziemnych w obwodach z pośrednimi przemiennikami częstotliwości lub innymi przekształtnikami mogą być silnie odkształcone. Wyższe harmoniczne w prądzie różnicowym znacząco wpływają na działanie wyłączników różnicowoprądowych. W artykule przedstawiono analizę teoretyczną i wyniki badań wpływu wybranych wyższych harmonicznych prądu różnicowego na rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania wyłączników różnicowoprądowych o wyzwalaniu typu AC i A. Jak wynika z przeprowadzonych analiz i badań, zarówno argument, jak i rząd wyższych harmonicznych wpływają na wartość rzeczywistego prądu różnicowego zadziałania wyłączników różnicowoprądowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
elektro.info strony 118 - 123,
ISSN: 1642-8722
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Analiza i badanie wpływu wybranych wyższych harmonicznych na działanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A// elektro.info. -., nr. nr 3 = 62 (2008), s.118-123
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi