Analiza i określenie przyczyn uszkodzenia palisady poddanej skomasowanemu działaniu morskich obciążeń środowiskowych.

Abstrakt

Charakterystyka palisady i jej uszkodzeń. Zakres i metodyka obliczeń stateczności palisady. Wariantowa analiza przyczyn uszkodzenia palisady.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Inżynieria Morska i Geotechnika strony 113 - 117,
ISSN: 0867-4299
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Zadroga B.: Analiza i określenie przyczyn uszkodzenia palisady poddanej skomasowanemu działaniu morskich obciążeń środowiskowych.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3 (2017), s.113-117
wyświetlono 1 razy
Meta Tagi