Analiza jakości baz geolokalizacyjnych numerów IP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza jakości baz geolokalizacyjnych numerów IP

Abstrakt

W pracy określono wymagania geolokalizacyjne dla telefonii VoIP przy realizacji usług ratunkowych. Przedstawiono metodykę oraz wyniki badań komercyjnych baz geolokalizacyjnych. Do badań wykorzystano dane geolokalizacyjne uzyskane od operatorów. Wnioski wypływające z badań są pesymistyczne, a ocena jakości badanych baz pod kątem trafności geolokalizacji użytkowników telefonów VoIP znacznie odbiega od samooceny firm, które te bazy tworzą.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 301 - 306,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Ostrowski P.: Analiza jakości baz geolokalizacyjnych numerów IP// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. nr 8 (2010), s.301-306
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi