Analiza jakościowa i dyskusja wyników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza jakościowa i dyskusja wyników

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Portale internetowe : zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji strony 256 - 262
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Szeluga-Romańska M.: Analiza jakościowa i dyskusja wyników// W : Portale internetowe : zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji/ ed. J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2014, s.256-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Meta Tagi