Analiza jakościowa nieosobliwego modelu stanowego procesu przepływu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza jakościowa nieosobliwego modelu stanowego procesu przepływu

Abstrakt

W niniejszej pracy omówiono znaczenie modelu w systemach detekcji i izolacji wycieku. Przedstawiono nieosobliwy model stanowy oraz analizę dokładności w zależności od przyjętej metody odwracania macierzy rekombinacji. Zaproponowano metodę aproksymacji modelu poprzez przybliżenie macierzy trójpasmowych diagonalnymi odpowiednikami. Wskazano niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania wybranych metod inwersji. Dokonano analizy porównawczej szybkości wykonywania obliczeń przy użyciu modelu pierwotnego oraz zagregowanego, wykazując zalety stosowania proponowanego modelu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aktualne problemy automatyki i robotyki strony 277 - 286
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Tatara M.: Analiza jakościowa nieosobliwego modelu stanowego procesu przepływu// W : Aktualne problemy automatyki i robotyki/ Wrocław: , 2014, s.277-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi