Analiza kondensatów oddechowych - wyzwanie dla analityków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza kondensatów oddechowych - wyzwanie dla analityków

Abstrakt

Od lat 90-tych XX wieku coraz szerszym zainteresowaniem, zarówno w środowisku medycznym jak i analitycznym, cieszą się metody nieinwazyjne polegające na badaniu indukowanej plwociny, kondensatu oddechowego oraz na pomiarze składu powietrza wydychanego. Kondensaty oddechowe zawierają wszystkie substancje, jakie występują w płynie wyściełającym układ oddechowy. Ze względu na stosunkowo prosty skład matrycy są one idealnymi próbkami biologicznymi. Niestety charakteryzują się dwiema podstawowymi wadami:ograniczoną ilością próbki oraz bardzo niskimi poziomami stężeń związków. Wady te mogą zastać zminimalizowane przez dobranie odpowiedniej techniki przygotowania próbki oraz techniki analitycznej oznaczań końcowych. Wyniki analizy tych próbek zapewniają możliwość śledzenia procesów biochemicznych w organizmie w sposób łatwy i całkowicie nieinwazyjny.Izoprostany obecne w EBC powstają w wyniku stresu tlenowego (oksydacyjnego). Jest to stan nierównowagi polegający na zwiększeniu stężenia reaktywnych form tlenu (Reactive Oxygen Species - ROS). Do oznaczania izoprostanów, biomarkerów stresu tlenowego wykorzystywane są głównie techniki immunoanalityczne (np. radioimmunoanaliza lub immunoanaliza enzymatyczna) jednak obserwowany od wielu lat rozwój technik chromatograficznych sprawia, iż to one są wiodącymi metodami zapewniającymi rozdzielenie i identyfikację analitów nawet na bardzo niskim poziomie (pgmL-1).Oznaczanie izoprostanów w kondensatach oddechowych może zapełnić lukę istniejącą w diagnostyce stanów chorobowych takich jak: astma, sarkoidoza lub zapalenie płuc, dając szybką i specyficzna odpowiedź.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 16 - 22,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Janicka M., Kot-Wasik A., Kot J., Namieśnik J.: Analiza kondensatów oddechowych - wyzwanie dla analityków// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2011), s.16-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 114 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi