Analiza kontaktu wód podziemnych i powierzchniowych na podstawie badań ich jakości na młodoglacjalnym obszarze Pojezierza Kaszubskiego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza kontaktu wód podziemnych i powierzchniowych na podstawie badań ich jakości na młodoglacjalnym obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

Abstrakt

Artykuł prezentuje badania przeprowadzone na obszarze młodoglacjalnym Polski północnej, jakim są Wzgórza Szymbarskie, należące do Pojezierza Kaszubskiego. Rejon Wzgórz Szymbarskich jest obszarem zasilania uformowanego tu wielopiętrowego systemu wodonośnego. Do pełnego rozpoznania krążenia wód podziemnych istotna była identyfikacja lokalnych systemów wód podziemnych i ich powiązania z wodami powierzchniowymi. W tym celu wykonano badania fizykochemiczne wód podziemnych i powierzchniowych. Uzyskane wyniki były ważnym narzędziem zarówno w identyfikacji systemów krążenia wód, jak i określenia udziału wód powierzchniowych w zasilaniu i drenażu płytkich poziomów wodonośnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Geologiczny nr 62, strony 204 - 213,
ISSN: 0033-2151
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Przewłócka M.: Analiza kontaktu wód podziemnych i powierzchniowych na podstawie badań ich jakości na młodoglacjalnym obszarze Pojezierza Kaszubskiego.// Przegląd Geologiczny. -Vol. 62., nr. 4 (2014), s.204-213
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi