Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 2. Studium przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 2. Studium przypadku

Abstrakt

Materiał stanowi kontynuację podjętego przez Autorów problemu. W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej oraz ekologicznej biomasy (pellety), w porównaniu z innymi, powszechnie stosowanymi nośnikami energii (węglem kamiennym, gazem ziemnym, olejem opałowym oraz energią elektryczną wytwarzaną w krajowym systemie elektroenergetycznym – KSE). Powyższą analizę wykonano na przykładzie budynku mieszkalnego, stanowiącego domek jednorodzinny, zlokalizowany w różnych strefach klimatycznych na terytorium Polski (strefa I – Gdańsk, strefa II – Piła, strefa III Toruń, strefa IV – Białystok, strefa V – Suwałki). W oparciu o ww. badania przedstawiono szereg wniosków ukazujących zalety biomasy jako odnawialnego źródła energii (OZE) na tle innych, konwencjonalnych źródeł energii.

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Rolnicza nr 1, strony 289 - 298,
ISSN: 1429-7264
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Redlarski G., Piechocki J., Kupczyk A., Ambroziak D.: Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 2. Studium przypadku// Inżynieria Rolnicza. -Vol. 1., nr. 2(143) (2013), s.289-298
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi