Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego w relacji do wydajności pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego w relacji do wydajności pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej

Abstrakt

Osiągnięcie wyższych wskaźników wydajności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i w Polsce może nastąpić przez tworzenie nowych miejsc pracy i redukcję berobocia w sektorach tradycyjnych, posiadających zdolności do absorbcji innowacji informatyczno-telekomunikacyjnych tworzonych za granicą. Wydaje się również, że w perspektywie długookresowej najbardziej opłacalne jest inwestowanie w kapitał ludzki. Inwestycje w kapitał ludzki podnoszą bowiem wydajność, generują wyższe dochody pracowników, przedsiębiorstw, a nawet państw, a w rezultacie zmierzają do ograniczenia kosztów pracy. Przedmiotem analizy są w związku z powyższym kozty pracy w poszczególnych krajach UE i to zarówno w ramach zatrudnienia tradycyjnego (stosunek pracy), ale również elastycznego. Następnie za pomocą wzorów matematycznych wskaźniki kosztowe przyrównano do wydajności pracy. Tzw. relatywny wskaźnik wydajności pokazuje stosunek Polski do innych państw Naszego regionu. Zadaniem polskich przedsiębiorców (pracodawców) jest w konsekwencji obniżenie kosztów pracy przy jednoczesnym pobudzeniu wydajności tej pracy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 74 - 83,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego w relacji do wydajności pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej// Pieniądze i Więź. -., nr. Nr 1 (2010), s.74-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi